خوش آمدی

خوش آمدی


مسابقه عکس 2022
نسخه جهانی

مسابقه سالانه عکس ONE & ONLY
منحصرا برای CAVING^ & CANYONING^
👉🏻 جوایز و جوایز
Roundهر 4 ماه + فینال سالانه

مسابقه 2022 است بسته
فینال 2022 تا 30 ژانویه 2023 تحت داوری است

مسابقه 2023 است از 1 فوریه 2023 باز است

در مسابقه شرکت کنید
LUCA MEMORIAL
مسابقه عکس 2021
برنده:
 جیوانی ماتیلو
(ایتالیا)

LUCA MEMORIAL
مسابقه عکس 2020
برنده:
 یولیا ایزمایلووا
(اسپانیا)

LUCA MEMORIAL
مسابقه عکس 2019
برنده:
 یونیور RONDÓN
(ونزوئلا)

LUCA MEMORIAL
مسابقه عکس 2018
برنده:
 هروه کرومناچر
(سوئیس)

بروز بمان

Luca Memorial خبرنامه
(حداکثر 1-2 ایمیل در ماه)

اشتراک در
بیشتر در مورد LUCA

Luca کیارابینی
1970 - 2017
اطلاعات بیشتر
ویدیو توسط Lucaدوست صمیمی ران لبفروم
قبلی
بعدی