კონფიდენციალობა

1.- რომელი კომპანიაა პასუხისმგებელი თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე?

თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელი კომპანია არის Associazione Luca კიარაბინი Memorial ასოციაცია (LCM), მდებარეობს via Nassa 15, 6900, ლუგანო, შვეიცარია (შემდგომში, CONTROLLER).

მომხმარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს CONTROLLER-ს ელექტრონული ფოსტით: info@lucamemorial. ორგანიზაცია

2.- რატომ არის CONTROLLER ლიცენზირებული თქვენი მონაცემების დამუშავების განსახორციელებლად?
CONTROLLER-ს აქვს ლიცენზირებული დამუშავება თქვენი მონაცემების მეშვეობით მოთხოვნილი სერვისების უზრუნველსაყოფად Luca Memorial ფოტო კონკურსი.

3.- რა არის თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები?

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 679 აპრილის 27 წლის 2016 აპრილის რეგულაციის (EU) დებულებების (EU) დებულებების შესაბამისად, ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და მათი თავისუფალი გადაადგილების შესახებ, ვაცნობებთ თქვენ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის:

  • დაგიკავშირდით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხართ გამარჯვებული
  • გაცნობებთ, რომ თქვენი ფოტო დისკვალიფიცირებულია
  • გაცნობებთ კონკურსის შესახებ ნებისმიერი განახლების შესახებ, თუ გამოიწერეთ ჩვენი ბიულეტენი

კომპანია Luca Memorial აცნობებს, რომ სარეკლამო ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს სოციალური მედიის მოდულებს ("Like" ღილაკები, რომლებიც დაკავშირებულია ბრენდის სოციალური მედიის ანგარიშებთან) და შესაბამისად ხდება მონაწილეთა პერსონალური მონაცემების (მაგ. IP) გადაცემა სოციალურ ქსელებში.

თუმცა, მომხმარებლებს შეუძლიათ გააუქმონ თანხმობა მათთვის გაგზავნილი ნებისმიერი კომერციული ან სარეკლამო კომუნიკაციის შემდეგ და ნებისმიერ დროს, შეტყობინებით შემდეგ ელფოსტის მისამართზე: unsubscribe@lucamemorial. ორგანიზაცია

4.- მონაცემთა კონსერვაცია

CONTROLLER-ის მიერ შეგროვებული მონაცემები ინახება მანამ, სანამ შენარჩუნდება ორ მხარეს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობა, იმ პირობით, რომ მომხმარებლის მიერ აღნიშნული მონაცემების წაშლა არ არის მოთხოვნილი.

5.- უსაფრთხოების ზომები

CONTROLLER ინარჩუნებს უსაფრთხოების დონეებს პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის, რომელიც მოთხოვნილია მოქმედი კანონმდებლობით.

6.- დაუშვებელი პრაქტიკა

ერთი და იგივე პირი ვერ დარეგისტრირდება ერთზე მეტი ელფოსტით და ერთი (1) ფეისბუქის ანგარიშით. მონაწილეობის წესებში ან კენჭისყრაში ნებისმიერი გაყალბება გამოიწვევს დაუყოვნებლივ დისკვალიფიკაციას.

7.- რა უფლებები აქვს მომხმარებელს მის მონაცემებთან დაკავშირებით?

ჩვენ ვაცნობთ მომხმარებლებს, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენონ თავიანთი უფლებები წვდომის, წაშლის, პორტაბელურობის, შესწორების ან გადასინჯვის შესახებ, ასევე შეზღუდონ მონაცემთა გამოყენება და გამჟღავნება; და გააუქმეთ თანხმობა CONTROLLER-ის მონაცემთა დამუშავების ნებისმიერ საქმიანობაზე წერილობითი კომუნიკაციის გაგზავნით, პირადობის მოწმობის ასლთან ერთად, შემდეგ საფოსტო მისამართზე: viale Carlo Cattaneo 1, 6900, ლუგანო, შვეიცარია, ან ელფოსტის გაგზავნით შემდეგ მისამართზე ელფოსტის მისამართი: info@lucamemorial. ორგანიზაცია

8.- კითხვები

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვწეროთ info@lucamemorial. ორგანიზაცია

9.- ცვლილებები

კონტროლერი იტოვებს უფლებას გადახედოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერ დროს, როცა მიზანშეწონილად ჩათვლის ამის გაკეთებას.