PRIVACYBELEID

1.- Welk bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is Associazione Luca Chiarabini Memorial Association (LCM), gevestigd te via Nassa 15, 6900, Lugano, Zwitserland (hierna CONTROLLER).

De Gebruiker kan contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE via e-mail: info@lucamemorial.org

2.- Waarom heeft de VERANTWOORDELIJKE een vergunning om de verwerking van uw gegevens uit te voeren?
De VERANTWOORDELIJKE heeft een licentie om uw gegevens te verwerken om de gevraagde diensten te verlenen via de Luca Memorial Foto wedstrijd.

3.- Wat zijn de doeleinden achter de verwerking van uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, informeren wij u dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

  • Neem contact met je op als je de winnaar bent
  • U informeren dat uw foto is gediskwalificeerd
  • U informeren over elke update over de wedstrijd, als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief

het bedrijf Luca Memorial informeert dat de actiewebsite sociale-mediamodules kan bevatten ("Vind ik leuk"-knoppen die zijn gekoppeld aan de sociale-media-accounts van het merk) en dat daarom de overdracht van persoonlijke gegevens van deelnemers (bijv. IP) naar sociale netwerken plaatsvindt.

Gebruikers kunnen hun toestemming echter intrekken nadat ze een commerciële of advertentiecommunicatie hebben ontvangen, en op elk moment door middel van een kennisgeving op het volgende e-mailadres: afmelden@lucamemorial.org

4.- Gegevensbehoud

De gegevens die door de CONTROLLER worden verzameld, worden bewaard zolang de contractuele relatie tussen de twee partijen wordt gehandhaafd, op voorwaarde dat de verwijdering van deze gegevens door de gebruiker niet wordt gevraagd.

5.- Beveiligingsmaatregelen

De VERANTWOORDELIJKE handhaaft de beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens die door de huidige wetgeving worden vereist.

6.- Niet-toegestane praktijken

Dezelfde persoon kan zich niet registreren met meer dan één (1) e-mail en één (1) Facebook-account. Elke fraude met deelnameregels of stemmingen leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

7.- Welke rechten heeft de gebruiker met betrekking tot zijn/haar gegevens?

We informeren gebruikers dat ze te allen tijde hun recht op toegang, verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van hun persoonlijke gegevens kunnen uitoefenen, evenals om het gebruik en de openbaarmaking van de gegevens te beperken; en de toestemming voor een van de gegevensverwerkingsactiviteiten van de VERANTWOORDELIJKE in te trekken door een schriftelijke mededeling, samen met een kopie van hun identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende postadres: viale Carlo Cattaneo 1, 6900, Lugano, Zwitserland, of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@lucamemorial.org

8.- Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@lucamemorial.org

9.- Wijzigingen

THE CONTROLLER behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te herzien wanneer het dit gepast acht.