வரவேற்பு

ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புகைப்படங்கள்!

வரவேற்பு


புகைப்படப் போட்டி 2023
உலகளாவிய பதிப்பு


ஒரே ஒரு ஆண்டு புகைப்படப் போட்டி
பிரத்தியேகமாக CAVING^ & CANYONING^
👉🏻 பரிசுகள் & விருதுகள்
Roundஒவ்வொரு 4 மாதங்களுக்கும் + ஆண்டு இறுதி

2024 போட்டி ஓபன் (இணைப்பு)

இறுதி 2023 முடிவுக்கு வந்தது (இணைப்பு)

போட்டியை உள்ளிடவும்
LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2022
வெற்றி:
 அலெஸாண்ட்ரோ யுஎஸ்ஏஐ
(மெக்சிகோ)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2021
வெற்றி:
 ஜியோவானி மேட்டியெல்லோ
(இத்தாலி)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2020
வெற்றி:
 யூலியா IZமைலோவா
(ஸ்பெயின்)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2019
வெற்றி:
 யூனியர் ரோண்டன்
(வெனிசுலா)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2018
வெற்றி:
 ஹெர்வ் க்ரம்மேனாச்சர்
(சுவிச்சர்லாந்து)

புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்

Luca Memorial செய்திமடல்.
(அதிகபட்சம் 1 மின்னஞ்சல் / 2 மாதங்கள்)

பதிவு
பற்றி மேலும் LUCA

Luca சியாராபினி
1970 - 2017
மேலும் அறியவும்
வீடியோ மூலம் Lucaரான் லெப்ரோமின் நெருங்கிய நண்பர்
முந்தைய
அடுத்த