வரவேற்பு

வரவேற்பு


புகைப்படப் போட்டி 2022
உலகளாவிய பதிப்பு

ஒரே ஒரு ஆண்டு புகைப்படப் போட்டி
பிரத்தியேகமாக CAVING^ & CANYONING^
👉🏻 பரிசுகள் & விருதுகள்
Roundஒவ்வொரு 4 மாதங்களுக்கும் + ஆண்டு இறுதி

2022 போட்டி மூடிய
இறுதி 2022 30 ஜனவரி 2023 வரை தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறது

2023 போட்டி 1 பிப்ரவரி 2023 முதல் திறந்திருக்கும்

போட்டியை உள்ளிடவும்
LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2021
வெற்றி:
 ஜியோவானி மேட்டியெல்லோ
(இத்தாலி)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2020
வெற்றி:
 யூலியா IZமைலோவா
(ஸ்பெயின்)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2019
வெற்றி:
 யூனியர் ரோண்டன்
(வெனிசுலா)

LUCA MEMORIAL
புகைப்படப் போட்டி 2018
வெற்றி:
 ஹெர்வ் க்ரம்மேனாச்சர்
(சுவிச்சர்லாந்து)

புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்

Luca Memorial செய்திமடல்.
(மாதத்திற்கு அதிகபட்சம் 1-2 மின்னஞ்சல்)

பதிவு
பற்றி மேலும் LUCA

Luca சியாராபினி
1970 - 2017
மேலும் அறியவும்
வீடியோ மூலம் Lucaரான் லெப்ரோமின் நெருங்கிய நண்பர்
முந்தைய
அடுத்த