CHÀO MỪNG

CHÀO MỪNG


CUỘC THI ẢNH NĂM 2022
Ấn bản trên toàn thế giới

Cuộc thi ảnh hàng năm DUY NHẤT & DUY NHẤT
ĐỘC QUYỀN cho CAVING^ & CANYONING^
👉🏻 Giải thưởng & Giải thưởng
Rounds 4 tháng một lần + Tài chính hàng năm

CUỘC THI NĂM 2023 Round Janyary - April đang MỞ
đóng cửa ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX

THAM GIA CUỘC THI
LUCA MEMORIAL
Cuộc thi ảnh 2021
NGƯỜI CHIẾN THẮNG:
 Giovanni MATTIELLO
(Italy)

LUCA MEMORIAL
Cuộc thi ảnh 2020
NGƯỜI CHIẾN THẮNG:
 Julia IZMAILOVA
(Tây Ban Nha)

LUCA MEMORIAL
Cuộc thi ảnh 2019
NGƯỜI CHIẾN THẮNG:
 RONDÓN
(Vê-nê-xu-ê-la)

LUCA MEMORIAL
Cuộc thi ảnh 2018
NGƯỜI CHIẾN THẮNG:
 Hervé KRUMMENACHER
(Thụy sĩ)

STAY CẬP NHẬT

Luca Memorial Bản tin.
(tối đa 1-2 email mỗi tháng)

Này
GIỚI THIỆU KHÁC LUCA

Luca Chiarabini
1970 - 2017
TÌM HIỂU THÊM
video của Lucabạn thân của Ron Lebfrom
trước
Sau